lukashorky
Menu

8/11/2022

Vychází kniha o Jánských Koupelích. Rozsáhlá publikace přibližuje fenomén kdysi věhlasných lázní na Opavsku

Jánské Koupele – lokalita s bohatou historií, proslulá lázeňstvím, situovaná v katastru obce Staré Těchanovice v okrese Opava. Do lázeňského areálu s léčivými prameny se v dobách jeho slávy sjížděly tisíce lidí z blízkého i dalekého okolí. Dnes při pohledu na rozpadlé ruiny památkově chráněných objektů bolí srdce. Fenomén Jánských Koupelí připomíná stejnojmenná publikace s podtitulem Minulost, současnost a budoucnost, kterou počátkem listopadu 2022 vydává nakladatelství Surbanz. 

Prvotní impuls vytvořit publikaci vzešel z iniciativy vizuálního sociologa Jiřího Siostrzonka s ambicí připomenout kdysi věhlasné lázně: „Když jsem plánoval vydat dobové fotografie a pohlednice z Jánských Koupelí, oslovil jsem editory Moniku Čermínovou a Lukáše Horkého, se kterými jsme si ověřili dobrou spolupráci již při několika předchozích knižních projektech. Shodli jsme se, že si bývalé lázně se zajímavou historií zaslouží mnohem větší pozornost. Z tohoto důvodu byli do tvůrčího týmu přizváni další mentálně spřízněni odborníci, historici, památkáři i nadšení badatelé, aby obrazovou část doplnili svými texty. Editory zajímaly rovněž konkrétní vzpomínky a příběhy, proto vyhledali a oslovili pamětníky, kteří v lázních vyrůstali nebo pracovali.”

Výsledná kniha na více než dvě stě sedmdesáti stranách poskytuje čtenářům ucelenou obrazovou a textovou zprávu o historii i současném stavu místa, jehož nezapomenutelná atmosféra je zachycena na velkém množství dobových pohlednic a fotografií. Ty jsou doplněny stávajícími snímky areálu pořízenými fotografy Lukášem Horkým, Davidem Macháčem a Václavem Pazderou.

Publikace obsahuje historické studie o lázních v 19. a 20. století, vypracované Jakubem Ivánkem a Petrem Zahnašem. Textová část je doplněna o stanovisko zástupkyně památkové péče Hany Pavelkové a rozhovory s minulými a současnými vlastníky – Danielem Bahenským, Petrem Lexem a Janem Ležatkou. Důležitost těchto výpovědí vysvětluje jeden z editorů a zároveň vydavatel knihy Lukáš Horký: „Otázka budoucnosti zchátralých objektů kdysi vyhlášených lázní trápí širokou veřejnost a každá změna vlastníka vyvolává ve společnosti vášnivou debatu. Lidé jednoduše nevěří, že se najde někdo, kdo celý areál citlivě opraví a svůj projekt dotáhne do zdárného konce. Naším záměrem je oprostit tuto diskuzi od přehnaných emocí tak, aby si každý mohl udělat svůj vlastní obraz založený na faktech. V mediálním světě se totiž zrodila řada nepřesností i účelových zkreslení. Snahou je tyto mýty vyvrátit a jednou provždy zasadit do reálného kontextu i díky doplnění textové části knihy o stanovisko zástupce památkové péče a o rozhovory se všemi porevolučními vlastníky.”

Jeho slova doplňuje Hana Pavelková z památkového ústavu: „V současné době nám nezbývá než si přát a doufat, že areál bývalých lázní po dlouhých letech našel svého vlastníka, který mu znovu vtiskne život a rozšíří jejich potenciál, stejně tak, jako to na konci devadesátých let 19. století učinil Camillo Razumovský. Doufejme, že ideový záměr nezůstane pouze ‚na papíře’, a že se v brzké budoucnosti dočkáme jeho detailnějšího rozpracování. Věřme, že nastane čas, kdy si s hrdostí projdeme lázeňskou kolonádou, necháme se lehce omámit pomalým rytmem charakteristickým pro všechna lázeňská centra a s výhledem na krásné údolí řeky si vychutnáme výbornou kávu.”

Slavnostní uvedení publikace, jejíž vydání bylo podpořeno z rozpočtů Moravskoslezského kraje a statutárního města Opavy, se uskuteční v pátek 11. listopadu 2022 v Kulturně–uměleckém prostoru KUPE v 17 hodin. V rámci vernisáže bude pro veřejnost otevřena také výstava dobových pohlednic a fotografií z Jánských Koupelí, kterou bude možné zhlédnout do 22. prosince 2022. Knihu lze objednat v e-shopu nakladatelství Surbanz (www.surbanz.cz) a je plánováno titul zařadit rovněž do knižní distribuce.

Čti dál: