lukashorky
Menu

Archiv

duben 2024
leden 2024
listopad 2023
říjen 2023
září 2023
srpen 2023
červenec 2023
červen 2023
květen 2023
duben 2023
únor 2023
leden 2023
listopad 2022
říjen 2022
září 2022
srpen 2022
červenec 2022
červen 2022
květen 2022
duben 2022
únor 2022
leden 2022
prosinec 2021
listopad 2021
říjen 2021
září 2021
srpen 2021
červenec 2021
červen 2021
květen 2021
únor 2021
leden 2021
prosinec 2020
listopad 2020
září 2020
srpen 2020
červenec 2020
červen 2020
květen 2020
duben 2020
březen 2020
únor 2020
leden 2020
prosinec 2019
listopad 2019
říjen 2019
září 2019
srpen 2019
červenec 2019
červen 2019
květen 2019
duben 2019
březen 2019
únor 2019
leden 2019
prosinec 2018
listopad 2018
říjen 2018
září 2018
srpen 2018
červenec 2018
červen 2018
květen 2018
duben 2018
březen 2018
únor 2018
leden 2018
prosinec 2017
červenec 2017
prosinec 2016
říjen 2016
duben 2016
prosinec 2015
listopad 2015
duben 2015
říjen 2014
srpen 2013
únor 2013
leden 2013
prosinec 2012
listopad 2012
říjen 2012
srpen 2012
červenec 2012
červen 2012
květen 2012
duben 2012
březen 2012
leden 2012
prosinec 2011
listopad 2011
říjen 2011
září 2011
srpen 2011
červenec 2011
červen 2011
květen 2011
duben 2011
březen 2011
únor 2011
leden 2011
prosinec 2010
listopad 2010
říjen 2010
září 2010
srpen 2010
červenec 2010
červen 2010
květen 2010
duben 2010
březen 2010
únor 2010
leden 2010
prosinec 2009
listopad 2009
říjen 2009
září 2009
srpen 2009
červenec 2009
červen 2009
květen 2009
duben 2009
březen 2009
únor 2009
leden 2009
prosinec 2008
listopad 2008
říjen 2008
září 2008
srpen 2008
červenec 2008
červen 2008
květen 2008
duben 2008
leden 2008
prosinec 2007
říjen 2007
září 2007
květen 2007

8/11/2022

Vychází kniha o Jánských Koupelích. Rozsáhlá publikace přibližuje fenomén kdysi věhlasných lázní na Opavsku

Jánské Koupele – lokalita s bohatou historií, proslulá lázeňstvím, situovaná v katastru obce Staré Těchanovice v okrese Opava. Do lázeňského areálu s léčivými prameny se v dobách jeho slávy sjížděly tisíce lidí z blízkého i dalekého okolí. Dnes při pohledu na rozpadlé ruiny památkově chráněných objektů bolí srdce. Fenomén Jánských Koupelí připomíná stejnojmenná publikace s podtitulem Minulost, současnost a budoucnost, kterou počátkem listopadu 2022 vydává nakladatelství Surbanz. 

Prvotní impuls vytvořit publikaci vzešel z iniciativy vizuálního sociologa Jiřího Siostrzonka s ambicí připomenout kdysi věhlasné lázně: „Když jsem plánoval vydat dobové fotografie a pohlednice z Jánských Koupelí, oslovil jsem editory Moniku Čermínovou a Lukáše Horkého, se kterými jsme si ověřili dobrou spolupráci již při několika předchozích knižních projektech. Shodli jsme se, že si bývalé lázně se zajímavou historií zaslouží mnohem větší pozornost. Z tohoto důvodu byli do tvůrčího týmu přizváni další mentálně spřízněni odborníci, historici, památkáři i nadšení badatelé, aby obrazovou část doplnili svými texty. Editory zajímaly rovněž konkrétní vzpomínky a příběhy, proto vyhledali a oslovili pamětníky, kteří v lázních vyrůstali nebo pracovali.”

Výsledná kniha na více než dvě stě sedmdesáti stranách poskytuje čtenářům ucelenou obrazovou a textovou zprávu o historii i současném stavu místa, jehož nezapomenutelná atmosféra je zachycena na velkém množství dobových pohlednic a fotografií. Ty jsou doplněny stávajícími snímky areálu pořízenými fotografy Lukášem Horkým, Davidem Macháčem a Václavem Pazderou.

Publikace obsahuje historické studie o lázních v 19. a 20. století, vypracované Jakubem Ivánkem a Petrem Zahnašem. Textová část je doplněna o stanovisko zástupkyně památkové péče Hany Pavelkové a rozhovory s minulými a současnými vlastníky – Danielem Bahenským, Petrem Lexem a Janem Ležatkou. Důležitost těchto výpovědí vysvětluje jeden z editorů a zároveň vydavatel knihy Lukáš Horký: „Otázka budoucnosti zchátralých objektů kdysi vyhlášených lázní trápí širokou veřejnost a každá změna vlastníka vyvolává ve společnosti vášnivou debatu. Lidé jednoduše nevěří, že se najde někdo, kdo celý areál citlivě opraví a svůj projekt dotáhne do zdárného konce. Naším záměrem je oprostit tuto diskuzi od přehnaných emocí tak, aby si každý mohl udělat svůj vlastní obraz založený na faktech. V mediálním světě se totiž zrodila řada nepřesností i účelových zkreslení. Snahou je tyto mýty vyvrátit a jednou provždy zasadit do reálného kontextu i díky doplnění textové části knihy o stanovisko zástupce památkové péče a o rozhovory se všemi porevolučními vlastníky.”

Jeho slova doplňuje Hana Pavelková z památkového ústavu: „V současné době nám nezbývá než si přát a doufat, že areál bývalých lázní po dlouhých letech našel svého vlastníka, který mu znovu vtiskne život a rozšíří jejich potenciál, stejně tak, jako to na konci devadesátých let 19. století učinil Camillo Razumovský. Doufejme, že ideový záměr nezůstane pouze ‚na papíře’, a že se v brzké budoucnosti dočkáme jeho detailnějšího rozpracování. Věřme, že nastane čas, kdy si s hrdostí projdeme lázeňskou kolonádou, necháme se lehce omámit pomalým rytmem charakteristickým pro všechna lázeňská centra a s výhledem na krásné údolí řeky si vychutnáme výbornou kávu.”

Slavnostní uvedení publikace, jejíž vydání bylo podpořeno z rozpočtů Moravskoslezského kraje a statutárního města Opavy, se uskuteční v pátek 11. listopadu 2022 v Kulturně–uměleckém prostoru KUPE v 17 hodin. V rámci vernisáže bude pro veřejnost otevřena také výstava dobových pohlednic a fotografií z Jánských Koupelí, kterou bude možné zhlédnout do 22. prosince 2022. Knihu lze objednat v e-shopu nakladatelství Surbanz (www.surbanz.cz) a je plánováno titul zařadit rovněž do knižní distribuce.